1. Alfred Wahlberg

  Wahlberg, Alfred, 1834–1906, konstnär.
 2. Mark Wahlberg

  Wahlberg, Mark, född 1971, amerikansk sångare, skådespelare och producent.

 3. Peter Wahlberg

  Wahlberg, Peter, 1800–77, naturforskare.
 4. Karin Wahlberg

  Wahlberg, Karin, född 1950, författare och läkare.
 5. Marianne Wahlberg

  Wahlberg, Marianne, 1917–2005, politiker (folkpartist), statsråd 1978–79, riksdagsledamot 1979–82.
 6. Johan Wahlberg

  Wahlberg, Johan, 1810–56, naturforskare, forskningsresande.
 7. Arne Wahlberg

  Wahlberg, Arne, 1905–87, fotograf, sonson till konstnären Alfred Wahlberg.
 8. Ulf Wahlberg

  Wahlberg, Ulf, 1938–2014, konstnär.
 9. Gideon Wahlberg

  Wahlberg, Gideon, 1890–1948, lustspelsförfattare, skådespelare, regissör och teaterdirektör.
 10. soldatnamn

  soldatnamn, namn som ursprungligen gavs indelta soldater som binamn i stället för de bland allmogen vanliga patronymika.