1. Wahlgren

  Wahlgren, tidningsmannafamilj knuten till Sydsvenska Dagbladet Snällposten (SDS).
 2. Pernilla Wahlgren

  Wahlgren, Pernilla, född 1967, sångerska och skådespelerska, dotter till Christina Schollin.

 3. Anders Wahlgren

  Wahlgren, Anders, 1861–1928, jägmästare, professor i skogsskötsel och rektor vid Skogshögskolan 1915–26; jämför släktartikel Wahlgren.
 4. Helge Wahlgren

  Wahlgren, Helge, 1883–1958, skådespelare och regissör.
 5. Einar Wahlgren

  Wahlgren, Einar, 1874–1963, entomolog, lektor i biologi och kemi i bl.a. Uppsala och Malmö.
 6. Anna Wahlgren

  Wahlgren, Anna, född 1942, författare.
 7. Anders Wahlgren

  Wahlgren, Anders, född 1946, filmregissör.

 8. Maiken Banner-Wahlgren

  Banner-Wahlgren, Maiken, 1923–88, konstnär.
 9. Lars-Eric Wahlgren

  Wahlgren, Lars-Eric, 1929–99, arméofficer, generallöjtnant 1988, chef för Gotlands militärkommando 1983–88.
 10. Per-Arne Wahlgren

  Wahlgren, Per-Arne, född 1953, konsert- och operasångare (baryton).