1. Sten Wahlund

  Wahlund, Sten, 1940–2011 opera- och konsertsångare (bas), son till Sten Wahlund ( 1901–76).
 2. Sten Wahlund

  Wahlund, Sten, 1901–76, statistiker, professor vid Stockholms högskola 1938–53, och politiker (centerpartist); riksdagsman 1944–70 (första kammaren 1944–58, andra kammaren från 1958).
 3. Per Erik Wahlund

  Wahlund, Per Erik, 1923–2009, författare, översättare, litteratur- och teaterkritiker i Svenska Dagbladet 1950–69 och 1971–87, chef för radioteatern 1969–70.
 4. Statens institut för rasbiologi

  Statens institut för rasbiologi, tidigare statligt institut för studiet av eugenik och människans genetik, inrättat 1921 i Uppsala efter ett enigt riksdagsbeslut.

 5. Reinhold Gustaf Modée

  Modée, Reinhold Gustaf, 1698–1752, ämbetsman och komediförfattare.
 6. skådespelarkonst

  skådespelarkonst, konstart där en aktör gestaltar fiktiva skeenden inför en publik.
 7. Uppsala

  Uppsala, centralort (stad) i Uppsala kommun, Uppland (Uppsala län); 149 245 invånare (2016).

 8. kritik

  kritik, ett i massmedier utvecklat sätt att beskriva, tolka och värdera konstverk.
 9. kokbok

  kokbok, en samling matrecept.