1. William Wallace

  Wallace, Sir William, född ca 1270, död 1305, skotsk nationalhjälte, regent av Skottland 1297–98.
 2. William Wallace

  William Wallace, skotsk nationalhjälte, se Wallace.
 3. Wallace Stevens

  Stevens, Wallace, 1879–1955, amerikansk poet.
 4. George Wallace

  Wallace, George, 1919–98, amerikansk politiker (demokrat), guvernör i Alabama 1963–67, 1971–79 och 1983–87.
 5. Edgar Wallace

  Wallace, Edgar, 1875–1932, brittisk journalist och författare.
 6. Alfred Russel Wallace

  Wallace, Alfred Russel, född 8 januari 1823, död 7 november 1913, brittisk naturforskare som samtidigt med – men oberoende av – Darwin lade fram teorin om arternas uppkomst genom naturligt urval.
 7. David Foster Wallace

  Wallace, David Foster, 1962–2008, amerikansk författare.
 8. Wallace Collection

  Wallace Collection, museum i London med upphov i Richard Wallaces (1818–90) konstsamlingar, vilka dennes änka 1897 testamenterade till staten.
 9. Wallace Sabine

  Sabine, Wallace, 1868–1919, amerikansk fysiker, verksam vid Harvard University.
 10. Wallace Beery

  Beery, Wallace, 1885–1949, amerikansk skådespelare.