1. John B Watson

  Watson, John Broadus, 1878–1958, amerikansk psykolog, professor vid Johns Hopkins University, Baltimore, 1908–20, grundare av behaviorismen.
 2. Emma Watson

  Watson, Emma, född 1990, brittisk skådespelerska.

 3. behaviorism

  behaviorism, en riktning inom psykologin lanserad av amerikanen John B. Watson i början av 1900-talet.
 4. Nobelpris

  Nobelpris, vart och ett av de pris som ur en donation av Alfred Nobel årligen utdelas på dennes dödsdag 10 december.

 5. DNA

  DNA är det kemiska ämne som arvsmassan består av.

 6. psykologiska perspektiv

  psykologiska perspektiv, olika utgångspunkter från vilka människan kan betraktas, eftersom hon är en produkt av såväl biologiska som samhälleliga förutsättningar samtidigt som hon i viss mån står fri från dessa genom sin förmåga att förstå och reflektera över sin natur och sin belägenhet.
 7. Harry Potter

  Harry Potter är huvudperson i en fantasyserie av den brittiska författaren J.K. Rowling.

 8. Noomi Rapace

  Rapace, Noomi, född Norén 1979, skådespelerska.

 9. neobehaviorism

  neobehaviorism, behavioristiska skolbildningar och teorier som under perioden 1930–60 utvecklades inom inlärningspsykologin.
 10. Robert Downey

  Downey, Robert, Jr, född 1965, amerikansk skådespelare, son till undergroundfilmaren Robert Downey (född 1937).