1. Franz Werfel

  Werfel, Franz, 1890–1945, tjeckisk-tysk författare av judisk börd, från 1940 bosatt i USA.
 2. Scheuermanns kyfos

  Scheuermanns kyfos, rundrygg, en speciell form av kutrygg, se rygg (Sjukdomar).
 3. Giselher Klebe

  Klebe, Giselher, 1925–2009, tysk tonsättare, främst uppmärksammad som musikdramatiker, från 1962 professor i komposition vid musikakademin i Detmold.
 4. Semmy Friedmann

  Friedmann, Semmy, 1891–1964, skådespelare.
 5. kyfos

  kyfos, term för den normala bakåtvälvningen av bröstryggraden.
 6. Fischer

  Fischer, egentligen S. Fischer Verlag GmbH, tyskt bokförlag, grundat 1886 av Samuel Fischer (1859–1934).
 7. Österrike

  Österrike, stat i Centraleuropa.

 8. elegi

  elegi, i antikens poesi varje dikt, som är skriven på elegiskt versmått (elegiskt distikon).
 9. exillitteratur

  exillitteratur, omfattar främst skönlitterära verk av författare som tvingats lämna sitt hemland på grund av rasism eller förföljelse (politisk eller religiös).
 10. Tyskland

  Tyskland, republik i norra Mellaneuropa.