1. Wertheim-operation

  Wertheim-operation, avlägsnande av hela livmodern, äggledarna, äggstockarna samt närliggande vävnader och lymfkörtlar.
 2. Max Wertheimer

  Wertheimer, Max, 1880–1943, tjeckoslovakisk-tysk psykolog, tillsammans med Wolfgang Köhler och Kurt Koffka grundare av den s.k. gestaltskolan inom psykologin.
 3. aktpsykologi

  aktpsykologi, psykologisk riktning, grundad av Franz Brentano; jämför aktfilosofi.
 4. Barbara Tuchman

  Tuchman, Barbara, född Wertheim, 1912–89, amerikansk historiker och journalist.
 5. gestaltpsykologi

  gestaltpsykologi, riktning inom psykologin, grundad i början av 1900-talet av Max Wertheimer, Wolfgang Köhler och Kurt Koffka.