1. Albert Wesselski

  Wesselski, Albert, 1871–1939, tjeckisk-österrikisk litteraturforskare och folklorist, specialist på medeltidens sagor ( Märchen des Mittelalters, 1925).
 2. Horst Wessel

  Wessel, Horst, 1907–30, tysk nazist, hyllad av nazistpartiet som martyr, upphovsman till Horst Wessel-sången.
 3. Peter Wessel

  Wessel, Peter, norsk-dansk sjömilitär, se Tordenskiold.
 4. Kap Wessel

  Kap Wessel, udde i norra Northern Territory; för belägenhet se landskarta Australien.
 5. Horst Wessel-sången

  Horst Wessel-sången, tyska Horst Wessel-Lied, det tyska nazistpartiets officiella kampsång, som under Tredje riket (1933–45) var andra nationalhymn.
 6. Erik Wessel-Fougstedt

  Wessel-Fougstedt, Erik, 1915–90, målare, tecknare och grafiker.
 7. Johan Herman Wessel

  Wessel, Johan Herman, 1742–85, norsk författare.
 8. kampsång

  kampsång, sång för stärkande av kampandan, använd i politiska, nationella, religiösa och sociala kampsituationer.
 9. Asmund Arle

  Arle, Asmund, 1918–90, skulptör, professor vid Konstakademien 1961–71.
 10. koptisk konst och arkitektur

  koptisk konst och arkitektur började utvecklas redan under de första kristna århundradena och nådde sin kulmen under 400- och 500-talen.