1. Karl Gustaf Westman

  Westman, Karl Gustaf, född 18 augusti 1876, död 24 januari 1944, historiker, rättshistoriker och politiker (bondeförbundare), professor i rättshistoria i Uppsala 1910–41, statsråd 1914–17 och 1936–43, riksdagsman 1919–43 (första kammaren).
 2. Karin Westman Berg

  Westman Berg, Karin, född Westman, 1914–97, litteraturforskare, docent i Uppsala 1965, professors namn 1982; dotter till K.B. Westman.
 3. Marianne Westman

  Westman, Marianne, 1928–2017, keramiker och formgivare.

 4. Hans Westman

  Westman, Hans, 1905–91, arkitekt med egen verksamhet från 1936.
 5. Carl Westman

  Westman, Carl, född 20 februari 1866, död 23 januari 1936, arkitekt med egen verksamhet i Stockholm från 1897.
 6. Elin Westman

  Westman, Elin, född Andersson, 1870–1928, konstnär, utbildad vid Konstakademien.
 7. Lars Westman

  Westman, Lars, född 1934, journalist.
 8. Margareta Westman

  Westman, Margareta, 1936–2000, språkforskare, chef för Svenska språknämndens sekretariat från 1985, professors namn 1994.
 9. Lars Westman

  Westman, Lars, född 1938, dokumentärfilmare.
 10. Axel Westman

  Westman, Axel, 1894–1960, läkare, professor i obstetrik och gynekologi i Uppsala 1932–35, i Lund 1935–42 och vid Karolinska Institutet i Stockholm 1942–60.