1. Vibeke

  Vibeke, kvinnonamn, ursprungligen ett lågtyskt-frisiskt namn, diminutivformen av Wibe ( Wiabe) eller Wiba ( Wieba), kortformer av namn på Wig- ’kamp’, ’strid’.
 2. Sören Wibe

  Wibe, Sören, 1946–2010, nationalekonom och politiker (Junilistan, ursprungligen socialdemokrat), professor i skogsekonomi vid Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå från 1986.
 3. vivlar

  vivlar, Curculionidae, familj skalbaggar som har världsvid utbredning och som omfattar ca 60 000 arter, varav 502 i Sverige.
 4. Mora

  Mora, kommun i Dalarna (Dalarnas län).

 5. Mikaela Laurén

  Laurén, Mikaela, född 1976, simmare och boxare.

 6. Dalarnas län

  Dalarnas län, tidigare Kopparbergs län, län i nordvästra Svealand.