1. livsmedel

  livsmedel, produkt som kan användas till mat eller dryck.
 2. ålderspyramid

  ålderspyramid, grafisk framställning av en populations fördelning på olika åldersklasser, t.ex. årsklasser; pyramiden visar antingen den procentuella fördelningen eller det absoluta antalet individer efter åldersklass (det sistnämnda kallas även antalspyramid).
 3. landskapsblommor

  landskapsblommor, även landskapsväxter,symboler för svenska landskap som lanserades första gången i Sverige av P.P. Waldenström 1908, med USA:s ”state flowers” som förebild, förmedlad av svenskamerikanen August Wickström i Denver.
 4. Utbildningsdepartementet

  Utbildningsdepartementet, del av Regeringskansliet.

 5. Socialdepartementet

  Socialdepartementet, del av regeringskansliet.

 6. Uppsala län

  Uppsala län, län i nordöstra Svealand.

 7. Cecilia Wikström

  Wikström, Cecilia, född 1965, präst, politiker (liberal), riksdagsledamot 2002–09, ledamot av Europaparlamentet 2009–19.

 8. Gabriel Wikström

  Wikström, Gabriel, född 1985, politiker (socialdemokrat), folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister 2014–17.

 9. Solveig Wikström

  Wikström, Solveig, född Johansson 1931, företagsekonom, professor i Lund 1978–89 och vid Stockholms universitet sedan 1989, ledamot av Marknadsdomstolen 1980–90.

 10. Martin Wickström

  Wickström, Martin, född 1957, konstnär.