1. Wieland

  Wieland [vi:lant], sagohjälte, se Völund.
 2. Wieland Wagner

  Wagner, Wieland, 1917–66, tysk operaregissör och teaterledare, son till Siegfried Wagner.
 3. Wieland Förster

  Förster, Wieland, född 1930, tysk skulptör och grafiker.
 4. Heinrich Wieland

  Wieland, Heinrich, 1877–1957, tysk kemist, professor i organisk kemi vid tekniska högskolan i München 1917–21, i Freiburg im Breisgau 1921–25 och vid universitetet i München 1925–50.
 5. Christoph Martin Wieland

  Wieland, Christoph Martin, 1733–1813, tysk författare.
 6. Wolfgang Wagner

  Wagner, Wolfgang, 1919–2010, tysk operaregissör och teaterledare, son till Siegfried Wagner, sonson till Richard Wagner.
 7. Völund

  Völund, Volund , tyska Wieland, en samgermansk sagohjälte som uppträder i rollen som smed.
 8. Charles Brockden Brown

  Brown, Charles Brockden, 1771–1810, amerikansk författare och tidskriftsutgivare.
 9. Merlin

  Merlin, trollkarlen i de medeltida vers- och prosaberättelserna om kung Artur.
 10. Kuijken

  Kuijken, belgisk musikerfamilj, som specialiserat sig på musik från barocken och den tidiga wienklassicistiska stilepoken.