1. Wien

  Wien, huvudstad i Österrike och en av landets delstater; 415 km 2, 1,8 miljoner invånare (2014).
 2. Wienkongressen

  Wienkongressen, internationell konferens i Wien från september 1814 till juni 1815 med syfte att nyordna Europa efter Napoleontidens omvälvningar.
 3. wienklassicism

  wienklassicism, musikalisk stilbenämning på de gemensamma dragen hos Haydn, Mozart och Beethoven (ibland även Schubert), alla verksamma i Wien.
 4. Wiener Sezession

  Wiener Sezession, Wiensecessionen, en 1897 i Wien grundad sammanslutning av konstnärer som företrädde den österrikiska varianten av jugendstilen.
 5. Wienkretsen

  Wienkretsen, grupp filosofer och andra vetenskapsmän i Wien som under 1920- och 30-talen regelbundet träffades för att diskutera vetenskapsteoretiska problem.
 6. Wienbrygga

  Wienbrygga, inom elektroniken en bryggkoppling bestående av en resistiv spänningsdelare och ett s.k. RC-filter med två resistorer av samma värde och två kondensatorer av samma värde.
 7. wienermöbler

  wienermöbler [vi:ʹnər-]möbler – framför allt stolar med ögleformad rygg – tillverkade i böjträteknik enligt Michael Thonets principer. 

 8. Sigmund Freud

  Freud, Sigmund, född 6 maj 1856, död 23 september 1939, österrikisk läkare och författare, psykoanalysens grundare.
 9. Adolf Hitler

  Hitler, Adolf, född 20 april 1889, död 30 april 1945, tysk politiker (nazist), rikskansler från 1933, statschef från 1934.

 10. Wiensecessionen

  Wiensecessionen, konstnärssammanslutning i Wien, se Wiener Sezession.