1. Barbara Winckelmann

  Winckelmann, Barbara, född von Wendt, 1920–2009, finlandssvensk författare.
 2. Johann Joachim Winckelmann

  Winckelmann, Johann Joachim, född 9 december 1717, död 8 juni 1768, tysk konsthistoriker, nyantikens grundläggande teoretiker och kännare av klassisk konst.
 3. Max Weber

  Weber, Max, född 21 april 1864, död 14 juni 1920, tysk sociolog, filosof och nationalekonom; bror till Alfred Weber.

 4. Friedrich Nietzsche

  Nietzsche, Friedrich, född 15 oktober 1844, död 25 augusti 1900, tysk filosof och klassisk filolog.
 5. Stendal

  Stendal, stad i Sachsen–Anhalt, Tyskland, 55 km nordöst om Magdeburg; 40 300 invånare (2014).
 6. konstvetenskap

  konstvetenskap, den vetenskap som beskriver och tolkar konsten i dess historiska och teoretiska sammanhang.
 7. konstteori

  konstteori, övergripande, systematisk och teoretisk vetenskap om konst som verkningsmedel, uttryck och upplevelse.

 8. Johannes Wiedewelt

  Wiedewelt, Johannes, 1731–1802, dansk skulptör och konstteoretiker, professor vid Kunstakademiet i Köpenhamn från 1761.
 9. Jacques Louis David

  David, Jacques Louis, född 30 augusti 1748, död 29 december 1825, fransk målare och möbelarkitekt.

 10. Anton Raphael Mengs

  Mengs, Anton Raphael, 1728–79, tysk konstnär, huvudsakligen verksam i Rom och i Spanien.