1. wu wei

  wu wei, icke-handlande, centralt begrepp i tidigt kinesiskt daoistiskt tänkande (ca 500–300 f.Kr.).
 2. Wu Zetian

  Wu Zetian, 623–705, kinesisk kejsarinna, en av de mäktigaste kvinnorna i Kinas historia.
 3. wu

  wu, kinesisk dialekt som talas av drygt 79 miljoner (2007) i Shanghai, Zhejiang och södra Jiangsu.
 4. Wu-Tang Clan

  Wu-Tang Clan, amerikansk rapgrupp.

 5. wu xin

  wu xin, viktigt begrepp i kinesiskt tänkande, betonat särskilt inom chanbuddhismen (se chan).
 6. wu yu

  wu yu (kin., ’icke-önskan’), viktigt begrepp i kinesiskt tänkande, men betonat särskilt inom neokonfucianismen.
 7. Wu Cheng’en

  Wu Cheng’en , ca 1500–ca 1582, kinesisk författare.
 8. Chien-shiung Wu

  Wu, Chien-shiung, 1912–97, kinesisk-amerikansk fysiker.
 9. Wu-hsi

  Wu-hsi , annan stavning av Wuxi, stad i Kina.
 10. Wu Zongji

  Wu Zongji, 1909–2010, kinesisk fonetiker, professor vid Beijings universitet.