1. wu

  wu, kinesisk dialekt som talas av drygt 79 miljoner (2007) i Shanghai, Zhejiang och södra Jiangsu.
 2. wu wei

  wu wei, icke-handlande, centralt begrepp i tidigt kinesiskt daoistiskt tänkande (ca 500–300 f.Kr.).
 3. wu xin

  wu xin, viktigt begrepp i kinesiskt tänkande, betonat särskilt inom chanbuddhismen (se chan).
 4. Wu Zetian

  Wu Zetian, 623–705, kinesisk kejsarinna, en av de mäktigaste kvinnorna i Kinas historia.
 5. wu yu

  wu yu (kin., ’icke-önskan’), viktigt begrepp i kinesiskt tänkande, men betonat särskilt inom neokonfucianismen.
 6. Wu Cheng’en

  Wu Cheng’en , ca 1500–ca 1582, kinesisk författare.
 7. Wu-hsi

  Wu-hsi , annan stavning av Wuxi, stad i Kina.
 8. Wu Zongji

  Wu Zongji, 1909–2010, kinesisk fonetiker, professor vid Beijings universitet.
 9. Wu Daozi

  Wu Daozi (äldre Wu Tao-tzu), född ca 700 e.Kr., kinesisk målare.
 10. Wu Sangui

  Wu Sangui , 1612–78, kinesisk general.