1. Wilhelm Wundt

  Wundt, Wilhelm, född 16 augusti 1832, död 31 augusti 1920, tysk fysiolog, filosof och psykolog, pionjär inom den experimentella psykologin.
 2. George Mead

  Mead, George Herbert, 1863–1931, amerikansk socialpsykolog och socialfilosof som jämte Charles Peirce, William James och John Dewey tillhör den pragmatiska skolan.
 3. Klaus Wunderlich

  Wunderlich, Klaus, 1931–97, tysk hammondorganist och kompositör.
 4. Fritz Wunderlich

  Wunderlich, Fritz, 1930–66, tysk opera- och konsertsångare (tenor).
 5. associationism

  associationism, filosofiskt system som utvecklades under 1600- och 1700-talen av brittiska filosofer, bland andra Locke, Hume och Hartley.
 6. DKW

  DKW, motorcyklar och småbilar som från 1919 respektive 1928 tillverkades av dansken Jørgen Skafte Rasmussen (1878–1964) i Zschopau i Tyskland.
 7. Charles E Spearman

  Spearman, Charles Edward, 1863–1945, brittisk psykolog, professor vid University of London 1911–31, känd för sina bidrag till förståelsen av intelligensens struktur och till psykometrin.
 8. Leonard Bloomfield

  Bloomfield, Leonard, 1887–1949, amerikansk språkvetenskapsman, pionjär inom (den amerikanska) strukturalismen, med stort inflytande på lingvistiken, särskilt i USA under 1930–50-talen.
 9. Edward Titchener

  Titchener, Edward, 1867–1927, brittisk psykolog, verksam i Oxford 1885–90, hos Wilhelm Wundt i Leipzig 1890–92 och vid Cornell University i USA från 1892, som professor i psykologi från 1895.
 10. strukturalistisk psykologi

  strukturalistisk psykologi, tidig skola grundad av Edward Titchener.