1. andreaskors

    andre`askors subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: andreas--kors-et
    Svensk ordbok
  2. torsion

    torsion, deformationstyp hos stänger och balkar som t.ex. uppkommer, då en stång, fäst i sin ena ände, vrids kring sin längdaxel av ett kraftpar som verkar på den fria änden.