1. Xenofanes

  Xenofanes (grekiska Xenophanēs), född ca 570, död ca 470 f.Kr., grekisk diktare och filosof från Kolofon, från ca 545 f.Kr. verksam i Syditalien och på Sicilien.
 2. antropomorfism

  antropomorfism, föreställningen att en gudom, en demon eller något annat icke mänskligt väsen har människoliknande gestalt (fysisk antropomorfism) eller människoliknande själsliv (psykisk antropomorfism), t.ex. när fablernas djur talar som människor.
 3. Kolofon

  Kolofon (grekiska Kolophōn), forntida jonisk stad ca 30 km nordväst om Efesos, nuvarande Deǧirmendere.
 4. grekisk religion

  grekisk religion, den förhärskande religionen i den antika grekiska världen.
 5. mytologi

  mytologi, läran om myterna, dvs. myttolkning, eller samling av myter inom ett bestämt religionsområde, varvid man mera fäster sig vid berättelserna som sådana än vid deras religiösa funktion.