1. kinematik

  kinematik, den del av mekaniken som beskriver kroppars rörelse utan beaktande av rörelsens orsaker.
 2. plotter

  plotter, kurvritare, utrustning kopplad till dator, mätutrustning etc. för grafisk presentation.
 3. spermie

  spermie, spermatozo, sädescell, hanlig könscell, hangamet.
 4. funktion

  funktion, grundläggande begrepp i matematiken, delvis synonymt med avbildning, operator och transformation.
 5. xy-skrivare

  xy-skrivare, äldre registreringsanordning för presentation av en storhet som funktion av en annan storhet, t.ex. tillryggalagd sträcka som funktion av tid.
 6. Antonio Gaudí

  Gaudí y Cornet, Antonio, katalanska Antoni Gaudí i Cornet, född 25 juni 1852, död 10 juni 1926, spansk (katalansk) arkitekt verksam i Barcelona.
 7. differentialkalkyl

  differentialkalkyl, räkning med derivator och differentialer.
 8. slagruta

  slagruta, redskap som av anhängare anses kunna fastställa underjordiska vattenådrors lägen och flöden samt lokalisera malmfyndigheter, kablar och rör.

 9. läppbjörn

  läppbjörn, Melursus ursinus, art i rovdjursfamiljen björnar.
 10. GFP

  GFP, grönt fluorescerande protein, protein hos nässeldjuret Aequorea victoria som vid belysning med blått ljus avger grönt ljus.