1. Ydre

  Ydre, kommun i Östergötland (Östergötlands län).

 2. kommun

  kommun, territoriellt avgränsat område och administrativ enhet för lokal självstyrelse.

 3. Ydre härad

  Ydre härad, område i södra Östergötland, söder om Sommen, motsvarande Ydre kommun.
 4. Hestra

  Hestra, tätort i Ydre kommun, Östergötland (Östergötlands län), 9 km sydöst om Tranås; 458 invånare (2016).

 5. Norra Ydre

  Norra Ydre, församling i Linköpings stift, Ydre kommun, Östergötland (Östergötlands län); 1 641 invånare (2016).

 6. Östergötlands län

  Östergötlands län, län i nordöstra Götaland.

 7. Ribbingshov

  Ribbingshov, gods i Norra Vi socken, Ydre kommun, Östergötland (Östergötlands län).
 8. Sund–Svinhult

  Sund–Svinhult, församling i Linköpings stift, Ydre kommun, Östergötland (Östergötlands län); 1 349 invånare (2016).

 9. Norra Vi

  Norra Vi, f.d. församling i Ydre kommun, Östergötland.
 10. Stegeholm

  Stegeholm, Stäkeholm, borg vid Västervik, anlagd på 1360-talet vid infarten till dåvarande staden (Gamleby), som 1433 flyttades ut till Stegeholm.