1. Ymer

  Ymer, Aurgelmir, den urtidsjätte som i den nordiska eddamytologin skapades i Ginnungagap, när rimfrosten från Nifelhem där smältes av gnistor från Muspelhem.

 2. Ymerexpeditionen

  Ymerexpeditionen, expedition med den svenska statsisbrytaren Ymer 1980 till området kring Svalbard, västerut till Grönland och österut till Frans Josefs land.

 3. Ymer

  Ymer, årsskrift utgiven av Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi.
 4. Ymer

  Ymer, egentligen Idrottsklubben Ymer, idrottsförening i Borås, bildad 1917.
 5. Oden

  Oden, gud i fornnordisk religion, den främste bland asarna, till namnet besläktad med kontinentalgermanernas Wodan.

 6. Audhumbla

  Audhumbla, Ödhumla, ur-kon i den fornnordiska skapelseberättelsen.

 7. egennamn

  egennamn, namn, ord eller ordförbindelse som betecknar en enskild individ eller ett individuellt begrepp.
 8. jättar

  jättar är övernaturliga och storväxta varelser som många trodde på förr i tiden.
 9. Ginnungagap

  Ginnungagap, det svalg som i fornnordisk religion gapar i urtidens kaos före världens skapelse.

 10. Nifelhem

  Nifelhem, i fornnordisk religion isriket i norr, ibland metaforiskt om underjorden.