1. z-axel

  z-axel, egentligen z -axel, i matematiken vanlig benämning på den axel i ett rätvinkligt, tredimensionellt koordinatsystem som bildar rät vinkel med såväl x- som y-axeln.
 2. imaginärdel

  imaginärdel, matematisk term.
 3. koordinater

  koordinater, tal som anger läget för punkter i planet eller det tredimensionella rummet (allmänt i det n-dimensionella rummet) i förhållande till ett koordinatsystem.
 4. snodd

  snodd, spiralvridning av en fibersträng, t.ex. garn eller rep, kring dess axel.
 5. Staffan Tjerneld

  Tjerneld, Staffan, 1910–89, författare, journalist.
 6. analytisk geometri

  analytisk geometri, den gren av geometrin i vilken man studerar räta linjer, kurvor, plan och ytor med hjälp av koordinatsystem och elementär algebra.
 7. Jämtlands län

  Jämtlands län, län i sydvästra Norrland.

 8. axonometri

  axonometri, ritmetod där ett föremåls läge och utsträckning relateras till ett treaxligt rätvinkligt koordinatsystem och avbildas genom någon projektionsmetod på ritningsytan.
 9. symmetri

  symmetri, i allmän betydelse förhållandet att två delar i en helhet är varandras spegelbilder eller, svagare, balanserar varandra och bidrar till att ge ett intryck av harmoni, såsom i klassisk eller klassiserande konst.
 10. diofantisk ekvation

  diofantisk ekvation, ekvation (eller ekvationssystem) för vilken man söker heltals- (alternativt rationella) lösningar.