1. Z-boson

  Z-boson, elementarpartikel, detsamma som Z-partikel.
 2. växelverkan

  växelverkan, allmän term som anger ömsesidig påverkan mellan två eller flera föremål eller skeenden.
 3. förmedlarpartikel

  förmedlarpartikel, kraftförmedlande partikel för växelverkande kraft.
 4. supersymmetri

  supersymmetri, SUSY, hypotetisk symmetri som kan finnas bland elementarpartiklar.
 5. laddning

  laddning, elektrisk laddning, grundläggande begrepp inom fysiken som anger en egenskap hos (elementar-)partiklar och som styr deras växelverkan.
 6. svag växelverkan

  svag växelverkan, en av de fyra fundamentala naturkrafterna, som verkar mellan kvarkar och leptoner.
 7. elektrosvag växelverkan

  elektrosvag växelverkan, sammanfattande namn på de krafter som förorsakar elektromagnetiska och svaga processer i naturen, t.ex. radioaktivt betasönderfall.
 8. fältpartikel

  fältpartikel, i kvantfältteori benämning på fältets elementarkvanta, särskilt de elementarpartiklar som förmedlar de fundamentala naturkrafterna.
 9. supersträngteori

  supersträngteori, teori för materiens fundamentala byggstenar, speciellt hypotetiska endimensionella strängar.
 10. elementarpartikelfysik

  elementarpartikelfysik, läran om materiens minsta beståndsdelar, dessas struktur och inbördes växelverkan.