1. pyroxener

    pyroxener, omfattande grupp bergartsbildande svarta eller gröna silikatmineral.
  2. metaller

    metaller, i allmänt språkbruk och i materialtekniska sammanhang benämning på såväl rena grundämnen som legeringar (t.ex. stål, brons och mässing) med speciella egenskaper, t.ex. metallglans och stor ledningsförmåga för elektricitet och värme.