1. tågvirke

  tågvirke, minst 4 mm grov trådsträng, t.ex. lina, rep eller tross, som genom slagning eller flätning getts en väl sammanhållen och balanserad struktur.
 2. elementarpartikel

  elementarpartikel, fundamental partikel, materiens minsta beståndsdelar som inte har någon inre struktur.

 3. förmedlarpartikel

  förmedlarpartikel, kraftförmedlande partikel för växelverkande kraft.
 4. Moseleys lag

  Moseleys lag, enkelt samband mellan frekvensen ν för en viss strålningsövergång i röntgenområdet och atomnumret (Z) för grundämnet: ν=A(Z− b) 2
 5. universum

  universum, kosmos, världsalltet, hela rummet och tiden, inklusive all energi och materia, som utgör den av människan upplevda verkligheten.

 6. komplext tal

  komplext tal, tal av allmännare slag än de reella talen och som tillåter räkning med rötter ur negativa tal.
 7. Verners lag

  Verners lag (uppkallad efter Karl Verner, som publicerade den 1876), ljudlag som beskriver en förändring i tidiga germanska språk.
 8. Vassilis Vassilikos

  Vassilikos, Vassilis, född 1934, grekisk författare.
 9. hyperfunktion

  hyperfunktion, inom matematiken ett slags generaliserad funktion, införd av Mikio Sato 1958.
 10. algebraisk kodteori

  algebraisk kodteori, teori för den transformation eller kodning av information som utförs för att eliminera fel som uppstår på grund av störningar vid överföring av informationen från en sändare till en mottagare.