1. snodd

  snodd, spiralvridning av en fibersträng, t.ex. garn eller rep, kring dess axel.
 2. snodd

  snodd, tvinnad eller flätad vara av varierande utseende, oftast använd som garnering, t.ex. på gardiner och uniformer.
 3. kabelslaget tågvirke

  kabelslaget tågvirke, slaget tågvirke bestående av tre eller fyra, vanligen medurs (Z-snodd) trosslagda parter (kardeler), som snotts (slagits) samman.
 4. crêpe

  crêpe, kräpp eller krusflor, samlingsnamn på en grupp tunna tyger, ursprungligen av silke, med en krusig (kräppad) yta, som oftast åstadkoms med hjälp av kräppgarner, vilka kombineras på olika sätt.