1. Jan Žižka av Trocnov

  Žižka av Trocnov, Jan, född ca 1376, död 1424, tjeckisk adelsman och militär.
 2. Zhang Xueliang

  Zhang Xueliang, född ca 1898, död 2001, kinesisk militär, son till ”den gamle marskalken” Zhang Zuolin, därför kallad ”den unge marskalken”.
 3. svag växelverkan

  svag växelverkan, en av de fyra fundamentala naturkrafterna, som verkar mellan kvarkar och leptoner.
 4. växelverkan

  växelverkan, allmän term som anger ömsesidig påverkan mellan två eller flera föremål eller skeenden.
 5. Nobelpris

  Nobelpris, vart och ett av de pris som ur en donation av Alfred Nobel årligen utdelas på dennes dödsdag 10 december.