1. imaginärdel

  imaginärdel, matematisk term.
 2. z

  z, egentligen z , i matematiken vanlig beteckning för ett komplext tal eller en komplex variabel.
 3. realdel

  realdel, matematisk term.
 4. argument

  argument, fasvinkel hos ett komplext tal.

 5. konjugerat tal

  konjugerat tal, matematisk term.
 6. komplext tal

  komplext tal, tal av allmännare slag än de reella talen och som tillåter räkning med rötter ur negativa tal.
 7. cylindriska koordinater

  cylindriska koordinater, de tal ( r,  θ,  z) som fås ur de kartesiska koordinaterna ( x,  y,  z) för en punkt genom sambanden
  x = r cos θ, y = r sin θ, z = z,
  där 0 ≤  r < ∞ och 0 ≤  θ < 2π.
 8. heltal

  heltal kallas de naturliga talen och deras motsatta tal sammantaget.
 9. konjugatregeln

  konjugatregeln, matematisk regel som för tal har formen ( a +  b) · ( a –  b) =  a 2 −  b 2.
 10. imaginärt tal

  imaginärt tal, annan benämning på komplext tal.