1. Zambia

  Zambia, stat i södra Östafrika.

 2. Kongo

  Kongo, Kongo (Kinshasa), stat i Centralafrika.

 3. bruttonationalprodukt

  bruttonationalprodukt, BNP, sammanlagda värdet av de varor och tjänster för slutlig användning som har producerats i ett land för marknaden och för den offentliga sektorn under en period, vanligen ett år.

 4. Afrika

  Afrika, jordens näst största världsdel.

 5. Zimbabwe

  Zimbabwe, stat i södra Östafrika.

 6. Tanzania

  Tanzania, stat i Östafrika.

 7. Angola

  Angola, stat i sydvästra Afrika.

 8. Moçambique

  Moçambique, stat i sydöstra Afrika.

 9. Malawi

  Malawi, stat i östra Afrika.

 10. Världsarvskonventionen

  Världsarvskonventionen, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, oftast kallad World Heritage Convention, internationell överenskommelse om skydd för världens kultur- och naturarv, antagen av UNESCO:s generalförsamling i Paris 1972.