1. Nya Zeeland

  Nya Zeeland, stat i Oceanien.

 2. invasiv art

  invasiv art, exotisk artfrämmande artintroducerad art, icke ursprunglig art vilken påverkar det ekosystem som arten koloniserar.

 3. maorier

  maorier, Nya Zeelands ursprungsbefolkning, ett polynesiskt folk som från 800-talet invandrade från Sällskapsöarna.
 4. Oceanien

  Oceanien, jordens minsta världsdel.

 5. bruttonationalprodukt

  bruttonationalprodukt, BNP, sammanlagda värdet av de varor och tjänster för slutlig användning som har producerats i ett land för marknaden och för den offentliga sektorn under en period, vanligen ett år.

 6. nationalitetsbeteckning

  nationalitetsbeteckning, synlig beteckning på motorfordon, flygplan och fartyg vilken anger deras nationalitet.
 7. humlor

  humlor, Bombini, grupp sociala bin.
 8. Världsarvskonventionen

  Världsarvskonventionen, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, oftast kallad World Heritage Convention, internationell överenskommelse om skydd för världens kultur- och naturarv, antagen av UNESCO:s generalförsamling i Paris 1972.

 9. Tonga

  Tonga, stat i södra Stilla havet.

 10. Kol- och stålgemenskapen

  Kol- och stålgemenskapen, egentligen Europeiska kol- och stålgemenskapen ( EKSG), engelska European Coal and Steel Community ( ECSC), franska Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier ( CECA), en av de tre västeuropeiska samarbetsorganisationer som tillsammans bildade EG.