1. Zilliacus

  Zilliacus, finländsk släkt som härstammar från köpmannen Conrad Zilliacks ( död 1688) i Nyen.
 2. Cecilia Zilliacus

  Zilliacus, Cecilia, född 1972, violinist.
 3. Konni Zilliacus

  Zilliacus, Konrad ( Konni), 1855–1924, finländsk författare och politiker; jämför släktartikel Zilliacus.
 4. Emil Zilliacus

  Zilliacus, Emil, 1878–1961, finlandssvensk författare, litteraturvetare och översättare, docent i litteraturhistoria vid Helsingfors universitet 1909–43, professor i antikens litteratur 1943–45; jämför släktartikel Zilliacus.
 5. Kurt Zilliacus

  Zilliacus, Kurt, 1927–2008, finländsk språk- och ortnamnsforskare, chef för byrån för svenska språket i Helsingfors 1977–92; jämför släktartikel Zilliacus.
 6. Henrik Zilliacus

  Zilliacus, Henrik, 1908–92, finländsk språkforskare, föreståndare för Finlands Rominstitut 1956–59, professor i grekisk litteratur i Helsingfors 1944–74; jämför släktartikel Zilliacus.
 7. Benedict Zilliacus

  Zilliacus, Benedict, 1921–2013, finlandssvensk författare och journalist; jämför släktartikel Zilliacus.
 8. Jutta Zilliacus

  Zilliacus, Jutta, född Kingo 1925, finländsk politiker (Svenska Folkpartiet), journalist och författare (svenskspråkig), ledamot av riksdagen 1975–87; jämför släktartikel Zilliacus.
 9. Wilhelm Wahlforss

  Wahlforss, Wilhelm, 1891–1969, finländsk industriman, skapare av storkoncernen Wärtsilä, där han var direktör 1926–38 och ordförande från 1939.
 10. Armas Järnefelt

  Järnefelt, Armas, 1869–1958, finländsk-svensk dirigent och tonsättare.