1. Nikolaj Zjukovskij

  Zjukovskij, Nikolaj, 1847–1921, rysk flygteoretiker, kallad ”den ryska aviatikens fader”.
 2. Vasilij Zjukovskij

  Zjukovskij, Vasilij, 1783–1852, rysk författare.
 3. TsAGI

  TsAGI, Tsentralnyj aerogidrodinamitjeskij institut (’Centrala aerohydrodynamiska institutet’), sovjetiskt flygforskningsinstitut i Moskva, grundat 1918 av Nikolaj Zjukovskij.
 4. Ryska federationen

  Ryska federationen, Ryssland, stat i norra Europa och Asien.