1. Zornsamlingarna

  Zornsamlingarna , testamentarisk donation av Anders och Emma Zorn till svenska staten som med smärre förändringar trädde i kraft 1942.
 2. Zornska priset

  Zornska priset, pris till skönlitterär författare oavsett diktart, instiftat 1969 av Svenska Akademien inför 50-årsminnet av Anders och Emma Zorns donation.
 3. Anders Zorn

  Anders Zorn är en av de främsta svenska konstnärerna genom tiderna.

 4. Emma Zorn

  Zorn, Emma, född Lamm, 1860–1942, kulturpersonlighet och donator.
 5. Max Zorn

  Zorn, Max, 1906–93, tysk-amerikansk matematiker, professor vid Indiana University, 1946–71.
 6. John Zorn

  Zorn, John, född 1953, amerikansk jazzmusiker (saxofonist, kompositör och bandledare).
 7. nationalromantik

  nationalromantik, i allmän bemärkelse en attityd som söker återknyta till en nationell kulturtradition för att ta drag ur denna som utgångspunkter för nyskapande.
 8. Erik Forssman

  Forssman, Erik, 1915–2011, konsthistoriker, 1957–71 chef för Zornsamlingarna i Mora, från 1972 professor i konsthistoria i Freiburg im Breisgau, Tyskland.
 9. Mora hemslöjdsförening

  Mora hemslöjdsförening bildades 1927 och driver en butik i Mora.
 10. lemma

  lemma, hjälpsats, delresultat som i matematiken bevisas som en etapp på väg mot större resultat (proposition eller sats).