1. Stefan Zweig

  Zweig, Stefan, född 28 november 1881, död 23 februari 1942, österrikisk författare.
 2. George Zweig

  Zweig, George, född 1937, amerikansk fysiker och neurobiolog.
 3. Arnold Zweig

  Zweig, Arnold, 1887–1968, österrikisk författare.
 4. Helena von Zweigbergk

  von Zweigbergk, Helena, född 1959, författare och journalist, syster till Charlotta von Zweigbergk.
 5. Otto von Zweigbergk

  von Zweigbergk, Otto, 1863–1935, liberal publicist, riksdagsman 1915–19 (första kammaren).
 6. Eva von Zweigbergk

  von Zweigbergk, Eva, signaturen Colomba, född Alkman, 1906–84, journalist, författare; dotter till Edvard Alkman, svärdotter till Otto von Zweigbergk.

 7. Charlotta von Zweigbergk

  von Zweigbergk, Charlotta, född 1960, författare och journalist, syster till Helena von Zweigbergk.

 8. elementarpartikelfysik

  elementarpartikelfysik, läran om materiens minsta beståndsdelar, dessas struktur och inbördes växelverkan.
 9. exillitteratur

  exillitteratur, omfattar främst skönlitterära verk av författare som tvingats lämna sitt hemland på grund av rasism eller förföljelse (politisk eller religiös).
 10. Erasmus av Rotterdam

  Erasmus av Rotterdam (egentligen Desiderius Erasmus), född ca 1469, död 12 juli 1536, nederländsk humanist.