1. Huldrych Zwingli

  Zwingli, Huldrych (Ulrich), född 1 januari 1484, död 11 oktober 1531, schweizisk reformator.
 2. reformationen

  reformationen, process inom kristendomen som ursprungligen var avsedd att reformera kyrkan men som i stället medförde en brytning med påvekyrkan och uppkomsten av nya kyrkobildningar.
 3. Martin Luther

  Luther, Martin, född 10 november 1483, död 18 februari 1546, tysk reformator, en av Europas mest betydande teologer.

 4. reformerta kyrkor

  reformerta kyrkor, kyrkor som fått sin prägel av Jean Calvin och hans reformation i Genève.
 5. lutherdom

  lutherdom, sammanfattande benämning på de kyrkor och det fromhetsliv som utgår från Martin Luther och den lutherska reformationen.
 6. Jean Calvin

  Calvin (egentligen Cauvin), Jean, född 10 juli 1509, död 27 maj 1564, fransk-schweizisk reformator, född i Picardie, död i Genève.
 7. anabaptism

  anabaptism, en väckelse- och församlingsrörelse under reformationstiden och en riktning inom den s.k. radikala reformationen.
 8. mennoniter

  mennoniter, medlemmar av en protestantisk, pacifistisk församlingsrörelse som utgår från 1500-talets anabaptism.
 9. reformator

  reformator, i särskild mening ledare inom någon av de reformrörelser som under 1500-talet ledde till en brytning med den katolska kyrkan, på kontinenten Calvin, Luther, Melanchthon och Zwingli, i England Thomas Cranmer, i Danmark Hans Tausen, i det svenska riket Olaus Petri, Laurentius Petri och Laurentius Andreæ samt, i Finland, Michael Agricola.
 10. Schweiz

  Schweiz, stat i Mellaneuropa.