1. Huldrych Zwingli

  Zwingli, Huldrych (Ulrich), född 1 januari 1484, död 11 oktober 1531, schweizisk reformator.
 2. Kappel

  Kappel, by i Schweiz, ca 15 km söder om Zürich. I ett fältslag där 1531 mellan det reformerta Zürich och de katolska skogskantonerna stupade den schweiziske reformatorn Zwingli, vilken som fältpräst deltagit i slaget.
 3. reformationen

  reformationen är en utveckling inom kristendomen för att förändra kyrkan.
 4. reformator

  reformator, i särskild mening ledare inom någon av de reformrörelser som under 1500-talet ledde till en brytning med den katolska kyrkan, på kontinenten Calvin, Luther, Melanchthon och Zwingli, i England Thomas Cranmer, i Danmark Hans Tausen, i det svenska riket Olaus Petri, Laurentius Petri och Laurentius Andreæ samt, i Finland, Michael Agricola.
 5. kalvinism

  kalvinism är en riktning inom protestantismen i kristendomen.
 6. ubikvitet

  ubikvitet, teologisk term präglad under Luthers strid med Zwingli om Kristi närvaro i nattvarden.
 7. Schweiz

  Schweiz, stat i Mellaneuropa.

 8. Filip

  Filip (tyska Philipp), kallad ”Filip den ädelmodige” (der Grossmütige), 1504–67, lantgreve av Hessen.

 9. anabaptism

  anabaptism, en väckelse- och församlingsrörelse under reformationstiden och en riktning inom den s.k. radikala reformationen.
 10. mennoniter

  mennoniter, medlemmar av en protestantisk, pacifistisk församlingsrörelse som utgår från 1500-talets anabaptism.