1. a dato

  a da`to adv.
  Svensk ordbok
 2. adatoväxel

  adatoväxel, datoväxel, växel som förfaller till betalning viss tid efter utställandet.
 3. dato

  da`to subst., ingen böjning
  Svensk ordbok
 4. datorarkitektur

  datorarkitektur, det teknikområde som behandlar datorers uppbyggnad med avseende på arbetssätt och struktur, dvs. samspelet mellan beräkningsmodell och implementering.
 5. datorgrafik

  datorgrafik, grafisk databehandling, datagrafi, att framställa grafiska bilder med hjälp av dator.
 6. dator

  dator, digital enhet för beräkning, symbolbehandling och kommunikation.

 7. datorstyrning

  datorstyrning innebär att en dator används för styrning eller reglering av ett system.
 8. DNA-dator

  DNA-dator, föreslagen ny typ av dator som bygger på egenskaper hos molekyler.