1. a posteriori

  a posteriori, erfarenhetsgrundad.
 2. a posteriori

  a posteriori [-å`ri el. -å´ri] adv. ORDLED: a post-eri-ori
  Svensk ordbok
 3. aposteriorisk

  aposteriorisk [-o´r- el. -å´r-] adj. ~t ORDLED: a-post-eri-or-isk
  Svensk ordbok
 4. a priori

  a priori, oberoende av erfarenhet eller bevisning.
 5. a priori

  a priori [-å`ri el. -å´ri] adv. ORDLED: a pri-ori
  Svensk ordbok
 6. aposteriorifördelning

  aposteriorifördelning, statistisk fördelning som i sannolikhetsteoretiska termer beskriver vad en person vet eller tror om ett värde efter att ha sett en undersökning eller ett försök.
 7. finita elementmetoden

  finita elementmetoden, FEM, datorbaserad generell metod för approximativ numerisk lösning av partiella differentialekvationer och integralekvationer i teknik och fysik.
 8. Zhang Dongsun

  Zhang Dongsun , 1886–1962, kinesisk filosof som förutom av de inhemska tankeströmningarna påverkats starkt av västerländska tänkare, särskilt Kant.
 9. kontingent

  kontingent, filosofisk fackterm, använd om satser som varken är nödvändigt sanna eller nödvändigt falska utan endast ”tillfälligt” sanna eller falska.
 10. konstgjorda språk

  konstgjorda språk, artificiella språk, konstruerade språk, språk som medvetet har skapats av en eller flera individer, till skillnad från naturliga språk, vilka antingen har vuxit fram gradvis och traderats från generation till generation (etniska språk) eller har nyskapats spontant som resultat av lyckade kommunikationsförsök ( pidginspråk, kreolspråk och tvillingspråk).