1. a posteriori

  a posteriori, erfarenhetsgrundad.
 2. a priori

  a priori, oberoende av erfarenhet eller bevisning.
 3. a posteriori

  a posteriori [-å`ri el. -å´ri] adv. ORDLED: a post-eri-ori
  Svensk ordbok
 4. Immanuel Kant

  Kant, Immanuel, född 22 april 1724, död 12 februari 1804, tysk filosof, professor i logik och metafysik i Königsberg från 1770.
 5. kontingent

  kontingent, filosofisk fackterm, använd om satser som varken är nödvändigt sanna eller nödvändigt falska utan endast ”tillfälligt” sanna eller falska.
 6. aposteriorifördelning

  aposteriorifördelning, statistisk fördelning som i sannolikhetsteoretiska termer beskriver vad en person vet eller tror om ett värde efter att ha sett en undersökning eller ett försök.
 7. aposteriorisk

  aposteriorisk [-o´r- el. -å´r-] adj. ~t ORDLED: a-post-eri-or-isk
  Svensk ordbok
 8. a priori

  a priori [-å`ri el. -å´ri] adv. ORDLED: a pri-ori
  Svensk ordbok
 9. finita elementmetoden

  finita elementmetoden, FEM, datorbaserad generell metod för approximativ numerisk lösning av partiella differentialekvationer och integralekvationer i teknik och fysik.
 10. Zhang Dongsun

  Zhang Dongsun , 1886–1962, kinesisk filosof som förutom av de inhemska tankeströmningarna påverkats starkt av västerländska tänkare, särskilt Kant.