1. a posteriori

  a posteriori, erfarenhetsgrundad.
 2. a priori

  a priori, oberoende av erfarenhet eller bevisning.
 3. a posteriori

  a posteriori [-å`ri el. -å´ri] adv. ORDLED: a post-eri-ori
  Svensk ordbok
 4. Immanuel Kant

  Kant, Immanuel, född 22 april 1724, död 12 februari 1804, tysk filosof, professor i logik och metafysik i Königsberg från 1770.
 5. kontingent

  kontingent, filosofisk fackterm, använd om satser som varken är nödvändigt sanna eller nödvändigt falska utan endast ”tillfälligt” sanna eller falska.
 6. aposteriorisk

  aposteriorisk [-o´r- el. -å´r-] adj. ~t ORDLED: a-post-eri-or-isk
  Svensk ordbok
 7. a priori

  a priori [-å`ri el. -å´ri] adv. ORDLED: a pri-ori
  Svensk ordbok
 8. aposteriorifördelning

  aposteriorifördelning, statistisk fördelning som i sannolikhetsteoretiska termer beskriver vad en person vet eller tror om ett värde efter att ha sett en undersökning eller ett försök.
 9. finita elementmetoden

  finita elementmetoden, FEM, datorbaserad generell metod för approximativ numerisk lösning av partiella differentialekvationer och integralekvationer i teknik och fysik.
 10. konstgjorda språk

  konstgjorda språk, artificiella språk, konstruerade språk, språk som medvetet har skapats av en eller flera individer, till skillnad från naturliga språk, vilka antingen har vuxit fram gradvis och traderats från generation till generation (etniska språk) eller har nyskapats spontant som resultat av lyckade kommunikationsförsök ( pidginspråk, kreolspråk och tvillingspråk).