1. a priori

  a priori, oberoende av erfarenhet eller bevisning.
 2. a priori

  a priori [-å`ri el. -å´ri] adv. ORDLED: a pri-ori
  Svensk ordbok
 3. a posteriori

  a posteriori, erfarenhetsgrundad.
 4. Immanuel Kant

  Kant, Immanuel, född 22 april 1724, död 12 februari 1804, tysk filosof, professor i logik och metafysik i Königsberg från 1770.
 5. logisk positivism

  logisk positivism, logisk empirism, filosofisk riktning som uppstod under 1920- och 1930-talen under intryck av framför allt fysikens och logikens utveckling under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal.

 6. kunskapsteori

  kunskapsteori, epistemologi, en huvudgren av filosofin som studerar grundläggande frågor om framför allt kunskapens natur, objekt och källor, t.ex.: Vad är kunskap? Vad kan vi ha kunskap om, en objektiv yttervärld eller bara våra egna upplevelser? Vad vilar vår kunskap ytterst på, sinnena eller förnuftet?
 7. apriorifördelning

  apriorifördelning, vad en person tror om ett okänt värde, innan en undersökning gjorts.
 8. förstånd

  förstånd, tanke- och/eller urskillningsförmåga; i allmänt språkbruk ungefär detsamma som förnuft.
 9. erfarenhet

  erfarenhet, filosofiskt begrepp med skiftande innehåll.
 10. kontingent

  kontingent, filosofisk fackterm, använd om satser som varken är nödvändigt sanna eller nödvändigt falska utan endast ”tillfälligt” sanna eller falska.