1. a priori

  a priori, oberoende av erfarenhet eller bevisning.
 2. a priori

  a priori [-å`ri el. -å´ri] adv. ORDLED: a pri-ori
  Svensk ordbok
 3. apriorisk

  apriorisk [-o´r- el. -å´r-] adj. ~t ORDLED: a-pri-or-isk
  Svensk ordbok
 4. a posteriori

  a posteriori, erfarenhetsgrundad.
 5. a posteriori

  a posteriori [-å`ri el. -å´ri] adv. ORDLED: a post-eri-ori
  Svensk ordbok
 6. apriorifördelning

  apriorifördelning, vad en person tror om ett okänt värde, innan en undersökning gjorts.
 7. priorinna

  priorinn`a subst. ~n priorinnor ORDLED: pri-or-inn-an
  Svensk ordbok
 8. Mikel Dufrenne

  Dufrenne, Mikel, 1910–95, fransk filosof och estetiker, professor vid Université de Poitiers.
 9. Lennart Durehed

  Durehed, Lennart, född 1950, fotograf.
 10. Gårdings olikhet

  Gårdings olikhet, grundläggande s.k. a priori-olikhet för partiella differentialekvationer, dvs. en olikhet som direkt från differentialekvationen utan att lösa densamma ger en uppskattning av lösningarna med hjälp av ekvationens högerled.