1. runor

  runor, de germanska folkens forna skrift.
 2. alfabet

  alfabet, en uppsättning fonematiska skrivtecken arrangerade i en viss ordning (se bokstavsordning och fonem).
 3. sonoritet

  sonoritet, relativ hörbarhet hos språkljud, vilken är baserad på ljudens intensitet.
 4. ä

  ä, Ä, den tjugosjunde bokstaven i den svenska versionen av det latinska alfabetet (den tjugoåttonde om man betraktar w som en egen bokstav).
 5. ljud

  ljud, trycksvängningar som utbreder sig som vågor.
 6. omljud

  omljud (tyska Umlaut), förändring av en vokal orsakad av en (nu ofta försvunnen eller förändrad) vokal eller halvvokal i samma ord.
 7. ord

  ord, en språklig enhet av typen fot som språkanvändare brukar uppfatta som mer eller mindre given.
 8. digitalteknik

  digitalteknik, sifferteknik, den grundläggande tekniken bakom datorn, räknedosan, digitaluret m.fl. elektroniska apparater och system.
 9. afoni

  afoni, stark heshet; när man endast kan viska.
 10. fonograf

  fonograf kallades den första apparaten som kunde spela in och spela upp ljud.