1. abakus

  abakus, kvadratisk eller rektangulär platta som kröner ett kapitäl och på vilken ovanförliggande byggnadsdel vilar.
 2. abakus

  abakus, ursprungligen benämning på ett enkelt men effektivt räkneinstrument, bestående av ett plant underlag ( räknebräde, räknebord, räkneduk) med parallella värdefält eller värdelinjer, längs vilka räknepjäser kan placeras eller flyttas.
 3. abakus

  abakus [a´-, ab´- el. a`-] subst. ~en ~er ORDLED: abak-us-en
  Svensk ordbok
 4. räknebräde

  räknebräde, en typ av abakus.
 5. kulram

  kulram, räknehjälpmedel, se abakus.
 6. abacus

  abacus, latinsk form för abakus (platta i arkitekturen) eller abakus (räkneinstrument).
 7. ekinus

  ekinus, ekinos, den runda nederdelen av ett kolonnkapitäl, vilken likt en kudde förmedlar övergången mellan kolonnskaft och abakus i dorisk kolonnordning.
 8. grekisk arkitektur

  grekisk arkitektur definieras här som grekernas arkitektur under antiken.
 9. kolonnordning

  kolonnordning, formsystem i klassisk eller klassiserande arkitektur, med utgångspunkt i kolonnernas och entablementets typer och proportioner.
 10. algoritm

  algoritm, algorism, inom matematik och databehandling en systematisk procedur som i ett ändligt antal steg anger hur man utför en beräkning eller löser ett givet problem.