1. abakus

  abakus, ursprungligen benämning på ett enkelt men effektivt räkneinstrument, bestående av ett plant underlag ( räknebräde, räknebord, räkneduk) med parallella värdefält eller värdelinjer, längs vilka räknepjäser kan placeras eller flyttas.
 2. abakus

  abakus, kvadratisk eller rektangulär platta som kröner ett kapitäl och på vilken ovanförliggande byggnadsdel vilar.
 3. algoritm

  algoritm, algorism, inom matematik och databehandling en systematisk procedur som i ett ändligt antal steg anger hur man utför en beräkning eller löser ett givet problem.
 4. romerska siffror

  romerska siffror, talsymboler som användes allmänt under nära 2 000 år, först av romarna från tredje århundradet f.Kr., numera sparsamt, mest för numrering.
 5. kolonnordning

  kolonnordning, formsystem i klassisk eller klassiserande arkitektur, med utgångspunkt i kolonnernas och entablementets typer och proportioner.
 6. abacus

  abacus, latinsk form för abakus (platta i arkitekturen) eller abakus (räkneinstrument).
 7. arabiska siffror

  arabiska siffror (oegentlig benämning på indoarabiska siffror), de i modern tid nära nog globalt använda talsymbolerna 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
 8. kapitäl

  kapitäl, det dekorativt utformade krönet på en kolonn, pelare eller pilaster.
 9. abakus

  abakus [a´-, ab´- el. a`-] subst. ~en ~er ORDLED: abak-us-en
  Svensk ordbok
 10. ekinus

  ekinus, ekinos, den runda nederdelen av ett kolonnkapitäl, vilken likt en kudde förmedlar övergången mellan kolonnskaft och abakus i dorisk kolonnordning.