1. abakus

  abakus, ursprungligen benämning på ett enkelt men effektivt räkneinstrument, bestående av ett plant underlag ( räknebräde, räknebord, räkneduk) med parallella värdefält eller värdelinjer, längs vilka räknepjäser kan placeras eller flyttas.
 2. abakus

  abakus, kvadratisk eller rektangulär platta som kröner ett kapitäl och på vilken ovanförliggande byggnadsdel vilar.
 3. algoritm

  algoritm, algorism, inom matematik och databehandling en systematisk procedur som i ett ändligt antal steg anger hur man utför en beräkning eller löser ett givet problem.
 4. romerska siffror

  romerska siffror, talsymboler som användes allmänt under nära 2 000 år, först av romarna från tredje århundradet f.Kr., numera sparsamt, mest för numrering.
 5. abacus

  abacus, latinsk form för abakus (platta i arkitekturen) eller abakus (räkneinstrument).
 6. arabiska siffror

  arabiska siffror (oegentlig benämning på indoarabiska siffror), de i modern tid nära nog globalt använda talsymbolerna 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
 7. kolonnordning

  kolonnordning, formsystem i klassisk eller klassiserande arkitektur, med utgångspunkt i kolonnernas och entablementets typer och proportioner.
 8. kapitäl

  kapitäl, det dekorativt utformade krönet på en kolonn, pelare eller pilaster.
 9. grekisk arkitektur

  grekisk arkitektur definieras här som grekernas arkitektur under antiken.
 10. abakus

  abakus [a´-, ab´- el. a`-] subst. ~en ~er ORDLED: abak-us-en
  Svensk ordbok