1. abandon

    abandon, sjörättslig term som innebär att försäkringstagaren – mot erhållande av försäkringsbeloppet – avträder vrak eller annan svårt skadad, sjöförsäkrad egendom till försäkringsbolaget.
  2. abandon

    abandon [-aŋdåŋ´] subst. ~en ORDLED: abandon-en
    Svensk ordbok