1. abasi

    abasi, oförmåga att gå vid vilken inga sjukliga förändringar i nervsystem, muskler eller leder kan påvisas.
  2. astasi

    astasi, psykiskt betingad oförmåga att stå.
  3. konversionssyndrom

    konversionssyndrom, psykisk störning som enligt psykodynamisk teori uppkommer genom att ångest omvandlas (konverteras) till symtom som liknar symtom vid olika neurologiska sjukdomar. Dessa så kallade pseudoneurologiska symtom omfattar pares ( förlamning), astasi och abasi (oförmåga att stå respektive att gå), afoni (förlust av rösten), anestesi (förlust av känseln), psykalgi (smärta), blindhet, synfältsinskränkningar, dövhet och epilepsiliknande anfall.