1. Beni Abbès

  Beni Abbès, stad i västra Algeriet; för belägenhet se landskarta Algeriet.
 2. Abbes refraktometer

  Abbes refraktometer, instrument för bestämning av brytningsindex för en vätska eller en kristall (ofta en ädelsten).
 3. Sidi bel Abbès

  Sidi bel Abbès, stad i nordvästra Algeriet, 50 km söder om Oran; 198 700 invånare (2010).
 4. abba

  abba, det ord som Jesus använde som tilltal till Gud (t.ex. Markusevangeliet 14:36, jämför Romarbrevet 8:15 och Galaterbrevet 4:6).
 5. ABBA

  ABBA, popgrupp bestående av Agnetha Fältskog, Benny Andersson, Björn Ulvaeus och Anni-Frid (Frida) Lyngstad, bildad 1972 under gruppnamnet Björn, Benny, Agnetha och Anni-Frid.
 6. ABB

  ABB, internationellt företag verksamt inom bl.a. energiteknik, se ABB-koncernen.
 7. abbé

  abbé, i nutida franska titel för katolska präster som inte tillhör någon orden (sekularpräster).
 8. Abbas I

  Abbas I ( ˙Abbās), även kallad Abbas den store, 1571–1629, shah av Persien 1588–1629.
 9. Abbas I

  Abbas I ( ˙Abbās), 1813–54, kediv (viceregent) i Egypten 1848–54 under osmanskt herravälde.
 10. abbé

  abbé subst. ~n äv. ~en, ~er ORDLED: abb-én
  Svensk ordbok