1. abborre

  abborre, Perca fluviatilis, art i familjen abborrfiskar.
 2. abborrartade fiskar

  abborrartade fiskar, Perciformes, ordning egentliga benfiskar.
 3. art

  art är ett viktigt ord inom biologi som beskriver ett slags organism.

 4. isfiske

  isfiske, fiske från sjö- eller havsis.
 5. abborre

  abb`orre subst. ~n abborrar ORDLED: abborr-en
  Svensk ordbok
 6. storspigg

  storspigg, Gasterosteus aculeatus, art i familjen spiggfiskar.

 7. gös

  gös är en fisk som är släkt med abborren.
 8. ogräsfisk

  ogräsfisk, fiskarter som ur fiskevårdssynpunkt är oönskade och bör bekämpas för att mer eftertraktade arter skall gynnas.
 9. fåglar

  fåglar är en grupp djur som har fjädrar, vingar och näbb.

 10. tusenbröder

  tusenbröder, småväxta fiskbestånd som uppstår vid hög populationstäthet, i synnerhet hos abborre, som är mycket produktiv.