1. abborre

  abborre, Perca fluviatilis, art i familjen abborrfiskar.
 2. art

  art är ett viktigt ord inom biologi som beskriver ett slags organism.

 3. fåglar

  fåglar är en grupp djur som har fjädrar, vingar och näbb.
 4. samisk mat

  samisk mat, det av äldre, traditionellt samiska näringsformer präglade kosthållet i Sápmi.

 5. bred binnikemask

  bred binnikemask, fiskbandmask , Diphyllobothrium latum, art i klassen bandmaskar.
 6. storspigg

  storspigg, Gasterosteus aculeatus, art i familjen spiggfiskar.

 7. gös

  gös är en fisk som är släkt med abborren.
 8. Motala ström

  Motala ström är en stor å i Östergötland.
 9. isfiske

  isfiske, fiske från sjö- eller havsis.
 10. abborrfiskar

  abborrfiskar, Percidae, familj abborrlika fiskar med ca 165 arter i sötvatten i Nordamerika, norra Asien och Europa.