1. abborre

  abborre, Perca fluviatilis, art i familjen abborrfiskar.
 2. art

  art är ett viktigt ord inom biologi som beskriver ett slags organism.

 3. abborre

  abb`orre subst. ~n abborrar ORDLED: abborr-en
  Svensk ordbok
 4. fåglar

  fåglar är en grupp djur som har fjädrar, vingar och näbb.

 5. gös

  gös är en fisk som är släkt med abborren.
 6. insjöfiske

  insjöfiske, yrkesmässigt fiske samt sport- och husbehovsfiske i insjöar och vattendrag.
 7. abborrfiskar

  abborrfiskar, Percidae, familj abborrlika fiskar med ca 165 arter i sötvatten i Nordamerika, norra Asien och Europa.
 8. Bygdeträsket

  Bygdeträsket är Västerbottens största sjö.
 9. samisk mat

  samisk mat, det av äldre, traditionellt samiska näringsformer präglade kosthållet i Sápmi.

 10. Vindelälven

  Vindelälven är en älv som flyter genom södra Lappland och Västerbotten.