1. abborre

  abborre, Perca fluviatilis, art i familjen abborrfiskar.
 2. art

  art är ett viktigt ord inom biologi som beskriver ett slags organism.

 3. abborre

  abb`orre subst. ~n abborrar ORDLED: abborr-en
  Svensk ordbok
 4. fåglar

  fåglar är en grupp djur som har fjädrar, vingar och näbb.
 5. storspigg

  storspigg, Gasterosteus aculeatus, art i familjen spiggfiskar.

 6. gös

  gös är en fisk som är släkt med abborren.
 7. samisk mat

  samisk mat, det av äldre, traditionellt samiska näringsformer präglade kosthållet i Sápmi.

 8. utterfiske

  utterfiske, krokfiske med släpande rev.
 9. insjöfiske

  insjöfiske, yrkesmässigt fiske samt sport- och husbehovsfiske i insjöar och vattendrag.
 10. bred binnikemask

  bred binnikemask, fiskbandmask , Diphyllobothrium latum, art i klassen bandmaskar.