1. abborre

  abborre, Perca fluviatilis, art i familjen abborrfiskar.
 2. art

  art är ett viktigt ord inom biologi som beskriver ett slags organism.

 3. fåglar

  fåglar är en grupp djur som har fjädrar, vingar och näbb.
 4. gös

  gös är en fisk som är släkt med abborren.
 5. storspigg

  storspigg, Gasterosteus aculeatus, art i familjen spiggfiskar.

 6. samisk mat

  samisk mat, det av äldre, traditionellt samiska näringsformer präglade kosthållet i Sápmi.

 7. utterfiske

  utterfiske, krokfiske med släpande rev.
 8. insjöfiske

  insjöfiske, yrkesmässigt fiske samt sport- och husbehovsfiske i insjöar och vattendrag.
 9. bred binnikemask

  bred binnikemask, fiskbandmask , Diphyllobothrium latum, art i klassen bandmaskar.
 10. Hornsjön

  Hornsjön är en liten och grund sjö på norra Öland.