1. abborre

  abborre, Perca fluviatilis, art i familjen abborrfiskar.
 2. art

  art är ett viktigt ord inom biologi som beskriver ett slags organism.

 3. fåglar

  fåglar är en grupp djur som har fjädrar, vingar och näbb.

 4. gös

  gös är en fisk som är släkt med abborren.
 5. insjöfiske

  insjöfiske, yrkesmässigt fiske samt sport- och husbehovsfiske i insjöar och vattendrag.
 6. Bygdeträsket

  Bygdeträsket är Västerbottens största sjö.
 7. samisk mat

  samisk mat, det av äldre, traditionellt samiska näringsformer präglade kosthållet i Sápmi.

 8. Vindelälven

  Vindelälven är en älv som flyter genom södra Lappland och Västerbotten.

 9. abborrfiskar

  abborrfiskar, Percidae, familj abborrlika fiskar med ca 165 arter i sötvatten i Nordamerika, norra Asien och Europa.
 10. trattfiske

  trattfiske, fiskemetod för fiske nattetid, med hjälp av en lykta, efter framför allt abborre.