1. abborre

  abborre, Perca fluviatilis, art i familjen abborrfiskar.
 2. art

  art är ett viktigt ord inom biologi som beskriver ett slags organism.

 3. fåglar

  fåglar är en grupp djur som har fjädrar, vingar och näbb.
 4. isfiske

  isfiske, fiske från sjö- eller havsis.
 5. sportfiske

  sportfiske, rekreativt fiske med handredskap där fångsten används endast för det egna behovet.
 6. försurning

  försurning, ökande halt av vätejoner (protoner) i mark eller vatten.
 7. Vindelälven

  Vindelälven är en älv som flyter genom södra Lappland och Västerbotten.
 8. utterfiske

  utterfiske, krokfiske med släpande rev.
 9. bred binnikemask

  bred binnikemask, fiskbandmask , Diphyllobothrium latum, art i klassen bandmaskar.
 10. Alvastra pålbyggnad

  Alvastra pålbyggnad, träkonstruktion från yngre stenåldern, belägen i Broby källmyr, ca 1 km nordöst om Alvastra kloster, Ödeshögs kommun, Östergötland, daterad till ca 3000 f.Kr.